o kancelarii

.

Kancelaria w sposób dynamiczny i nowoczesny oferuje najwyższej jakości usługi na rynku prawniczym, świadcząc usługi zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego.

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne obejmujące pełen zakres działalności gospodarczej. Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury.

Sporządzamy opinie prawne, doradzamy i pomagamy prowadzić negocjacje. Naszą specjalizacją jest pozasądowe rozwiązywanie sporów, jak również dochodzenie ochrony naruszonych praw naszych klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Nasza praca zorganizowana jest według standardów gwarantujących porządek i terminowość powierzonych nam zadań. Kierujemy się zasadami etyki oraz tajemnicy zawodowej.

specjalizacja

.umowy prawnoautorskie
doradztwo prawne w zakresie ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych
dochodzenie naruszeń przed sądami powszechnymi
negocjowanie umów twórców oraz artystów z producentami i wydawcami
ochrona twórczości w branży fotograficznej, muzycznej oraz modowej
pomoc prawna związana z produkcją audiowizualną
ochrona twórczości architektów i urbanistów
ochrona praw do domen internetowych
prawo własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe, patenty)
audyty w zakresie legalności korzystania z praw własności intelektualnejsporządzanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym
pomoc prawna w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę
tworzenie umów o roboty budowlane
profesjonalne doradztwo w trakcie budowlanego procesu inwestycyjnego
ochrona praw uczestników procesu inwestycyjnego
umowy o nadzór autorski oraz nadzór inwestorski
współpraca z architektami i geodetami w realizacji procesu inwestycyjnegobieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych będących przedsiębiorcami, w tym obsługa prawna spółek prawa handlowego
dochodzenie roszczeń
rozwiązywanie sporów
podział, łączenie oraz przekształcenia, a także zmiany struktury właścicielskiej podmiotów gospodarczych
redagowanie umów w obrocie gospodarczym
sporządzanie umów, statutów lub aktów założycielskich oraz regulaminów wewnątrzzakładowych
audyt prawnyochrona własności
ochrona posiadania
zniesienie współwłasności
regulowanie stanu prawnego nieruchomości
umowy deweloperskie i inne środki ochrony praw nabywców lokali
prawo lokalowe
gospodarka nieruchomościamiprofesjonalne doradztwo w zakresie redagowania umów cywilnoprawnych
prawo spadkowe
dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi
sporządzanie pism procesowych
reprezentacja stron w postępowaniu nakazowym oraz elektronicznym lub tradycyjnym postępowaniu upominawczym
pomoc prawna w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnymprofesjonalne doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa administracyjnego (publicznoprawne ograniczenia prawa własności, reglamentacja działalności gospodarczej)
ochrona danych osobowych
sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym
sporządzanie odwołań, zażaleń i skarg
reprezentowanie stron przed organami oraz sądami administracyjnymi
umowy prawnoautorskie
doradztwo prawne w zakresie ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych
dochodzenie naruszeń przed sądami powszechnymi
negocjowanie umów twórców oraz artystów z producentami i wydawcami
ochrona twórczości w branży fotograficznej, muzycznej oraz modowej
pomoc prawna związana z produkcją audiowizualną
ochrona twórczości architektów i urbanistów
ochrona praw do domen internetowych
prawo własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe, patenty)
audyty w zakresie legalności korzystania z praw własności intelektualnejsporządzanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym
pomoc prawna w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę
tworzenie umów o roboty budowlane
profesjonalne doradztwo w trakcie budowlanego procesu inwestycyjnego
ochrona praw uczestników procesu inwestycyjnego
umowy o nadzór autorski oraz nadzór inwestorski
współpraca z architektami i geodetami w realizacji procesu inwestycyjnegobieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych będących przedsiębiorcami, w tym obsługa prawna spółek prawa handlowego
dochodzenie roszczeń
rozwiązywanie sporów
podział, łączenie oraz przekształcenia, a także zmiany struktury właścicielskiej podmiotów gospodarczych
redagowanie umów w obrocie gospodarczym
sporządzanie umów, statutów lub aktów założycielskich oraz regulaminów wewnątrzzakładowych
audyt prawnyochrona własności
ochrona posiadania
zniesienie współwłasności
regulowanie stanu prawnego nieruchomości
umowy deweloperskie i inne środki ochrony praw nabywców lokali
prawo lokalowe
gospodarka nieruchomościamiprofesjonalne doradztwo w zakresie redagowania umów cywilnoprawnych
prawo spadkowe
dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi
sporządzanie pism procesowych
reprezentacja stron w postępowaniu nakazowym oraz elektronicznym lub tradycyjnym postępowaniu upominawczym
pomoc prawna w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnymprofesjonalne doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa administracyjnego (publicznoprawne ograniczenia prawa własności, reglamentacja działalności gospodarczej)
ochrona danych osobowych
sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym
sporządzanie odwołań, zażaleń i skarg
reprezentowanie stron przed organami oraz sądami administracyjnymi

zespół

.

Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na UJ, a także organizowany przez OIRP w Krakowie kurs „Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej- edycja II”. Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomatów. Od 2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym w szczególności prawie autorskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pomocy prawnej świadczonej na rzecz twórców oraz artystów, a także instytucji kultury.

Zajmuje się również prawem umów oraz prawem i postępowaniem administracyjnym. Uczestniczyła w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz generalnego wykonawcy jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Zajmuje się prawną problematyką wykonywania nadzoru autorskiego w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

Doświadczony wykładowca oraz trener z zakresu prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, prawa i postępowania administracyjnego.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doświadczony wykładowca oraz trener z zakresu problematyki prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych. W latach 2012- 2015 doradca i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej deweloperów oraz spółek zajmujących się inwestycjami na rynku nieruchomości. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym. Doradza w procesie budowlanym oraz inwestycjach infrastrukturalnych.

Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na UJ, a także organizowany przez OIRP w Krakowie kurs „Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej- edycja II”. Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomatów. Od 2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym w szczególności prawie autorskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pomocy prawnej świadczonej na rzecz twórców oraz artystów, a także instytucji kultury.

Zajmuje się również prawem umów oraz prawem i postępowaniem administracyjnym. Uczestniczyła w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz generalnego wykonawcy jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Zajmuje się prawną problematyką wykonywania nadzoru autorskiego w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

Doświadczony wykładowca oraz trener z zakresu prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, prawa i postępowania administracyjnego.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doświadczony wykładowca oraz trener z zakresu problematyki prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych. W latach 2012- 2015 doradca i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej deweloperów oraz spółek zajmujących się inwestycjami na rynku nieruchomości. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym. Doradza w procesie budowlanym oraz inwestycjach infrastrukturalnych.

Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

szkolenia

.
Kancelaria stale współpracuje z firmami organizującymi konferencje oraz szkolenia. Nasi prawnicy są cenieni jako wysokiej jakości specjaliści, wykładowcy oraz trenerzy.

Prawnicy kancelarii prowadzą wykłady oraz szkolenia w następującym zakresie:
prawo autorskie i prawa pokrewne
prawo własności przemysłowej
prawo umów z zakresu własności intelektualnej
prawo administracyjne (prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, ochrona przyrody, gospodarka nieruchomościami, prawo wodne, leśne, komunikacyjne, pomoc społeczna)
postępowanie administracyjne (kpa)
ochrona danych osobowych
prawo reklamy
prawo handlu elektronicznego i Internetu
aspekty prawne wdrażania systemów informatycznych
prawo gospodarcze i handlowe
prawo pracypublikacje

.

Anna Kornecka

„Ostateczność, wykonalność i prawomocność decyzji administracyjnej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego po 1 czerwca 2017 roku”

Casus Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nr 86, jesień 2017, ISSN 1427-2385.

Jakub Kornecki

„Przesyłanie organowi I instancji decyzji kończącej postępowanie odwoławcze, w świetle treści nowego przepisu art. 39 2 Kodeksu postępowania administracyjnego”

Casus Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nr 86, jesień 2017, ISSN 1427-2385.

Anna Kornecka

„Postępowanie administracyjne prowadzone w oparciu o art. 9 ust. 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym - wybrane problemy prawne (część 2)”

Casus Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nr 85, lato 2017, ISSN 1427-2385.

Anna Kornecka

„Postępowanie administracyjne prowadzone w oparciu o art. 9 ust. 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym - wybrane problemy prawne (część 1)”

Casus Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nr 83, zima 2016, ISSN 1427-2385.

Anna Kornecka

“An economic analysis of copyright law- the duration of copyright”, Integrating Social Sciences Into Legal Research Conference Papers

10–11 April 2014, Vilnius, ISBN 978-609-459-304-8, Vilnius University, 2014.

Anna Kornecka

“The British influence on the European Union copyright and related rights term extension”

&Tis Forty Years Since: Britain & Ireland in Europe, and Europe in Britain & Ireland. The Changing Landscape of Theory and Practice- Edinburgh 2013 SLS Ph.D. Conference Papers.

Anna Kornecka

„Wniesienie prawa własności nieruchomości, jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, w świetle obowiązku uiszczenia tzw. renty planistycznej”

CASUS Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nr 68, lato 2013, ISSN 1427-2385.

Jakub Kornecki

„Metryka sprawy w postępowaniu administracyjnym – ocena funkcjonowania nowej regulacji”

CASUS Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nr 65, jesień 2012, ISSN 1427-2385.

Jakub Kornecki

„Samorządowe kolegia odwoławcze w świetle przyszłości zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w Polsce”

Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nr 63, wiosna 2012, ISSN 1427-2385.

Jakub Kornecki

„Administracyjny organ odwoławczy w stanach Maryland i Kalifornia”

Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nr 62, zima 2011, ISSN 1427-2385.

Anna Kornecka

„Utwory muzyczne będą dłużej chronione”

Rzeczpospolita, wydanie z dnia 14 października 2011 roku.

Jakub Kornecki

„Units of local self-government in Poland and their organs”

Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nr 59, wiosna 2011, ISSN 1427-2385.

Anna Kornecka

„Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Laval (C-341/05) i Viking na prawo pracy w Wielkiej Brytanii w świetle komentarza prof. Eriki Szyszczak”

Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2010, ISSN 1429-9585.Anna Kornecka

„Ostateczność, wykonalność i prawomocność decyzji administracyjnej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego po 1 czerwca 2017 roku”

Casus Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nr 86, jesień 2017, ISSN 1427-2385.

Jakub Kornecki

„Przesyłanie organowi I instancji decyzji kończącej postępowanie odwoławcze, w świetle treści nowego przepisu art. 39 2 Kodeksu postępowania administracyjnego”

Casus Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nr 86, jesień 2017, ISSN 1427-2385.

Anna Kornecka

„Postępowanie administracyjne prowadzone w oparciu o art. 9 ust. 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym - wybrane problemy prawne (część 2)”

Casus Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nr 85, lato 2017, ISSN 1427-2385.

Anna Kornecka

„Postępowanie administracyjne prowadzone w oparciu o art. 9 ust. 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym - wybrane problemy prawne (część 1)”

Casus Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nr 83, zima 2016, ISSN 1427-2385.

Anna Kornecka

“An economic analysis of copyright law- the duration of copyright”, Integrating Social Sciences Into Legal Research Conference Papers

10–11 April 2014, Vilnius, ISBN 978-609-459-304-8, Vilnius University, 2014.

Anna Kornecka

“The British influence on the European Union copyright and related rights term extension”

&Tis Forty Years Since: Britain & Ireland in Europe, and Europe in Britain & Ireland. The Changing Landscape of Theory and Practice- Edinburgh 2013 SLS Ph.D. Conference Papers.

Anna Kornecka

„Wniesienie prawa własności nieruchomości, jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, w świetle obowiązku uiszczenia tzw. renty planistycznej”

CASUS Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nr 68, lato 2013, ISSN 1427-2385.

Jakub Kornecki

„Metryka sprawy w postępowaniu administracyjnym – ocena funkcjonowania nowej regulacji”

CASUS Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nr 65, jesień 2012, ISSN 1427-2385.

Jakub Kornecki

„Samorządowe kolegia odwoławcze w świetle przyszłości zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w Polsce”

Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nr 63, wiosna 2012, ISSN 1427-2385.

Jakub Kornecki

„Administracyjny organ odwoławczy w stanach Maryland i Kalifornia”

Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nr 62, zima 2011, ISSN 1427-2385.

Anna Kornecka

„Utwory muzyczne będą dłużej chronione”

Rzeczpospolita, wydanie z dnia 14 października 2011 roku.

Jakub Kornecki

„Units of local self-government in Poland and their organs”

Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nr 59, wiosna 2011, ISSN 1427-2385.

Anna Kornecka

„Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Laval (C-341/05) i Viking na prawo pracy w Wielkiej Brytanii w świetle komentarza prof. Eriki Szyszczak”

Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2010, ISSN 1429-9585.kontakt

.

Anna Kornecka i Współpracownicy
Kancelaria prawna

ul. Loretańska 12/4
31-114 Kraków

NIP 573 259 72 82
Regon 122876396